• okno
0
0

 

 

 

Polityka prywatności

Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie Czytampierwszy.pl jest eRKR Sp. z o.o., ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, NIP 676-24-85-602. eRKR Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań w celu zachowania danych Użytkowników w poufności. Dane te nie będą przekazywane bez zgody Użytkowników, żadnym innym podmiotom.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.
 3. Dane zebrane podczas Rejestracji do systemu, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy. Jeżeli przy procesie Rejestracji, albo w innym momencie świadczenia usługi zadeklarowana została chęć otrzymywania informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych (w tym newslettera), zgromadzone dane będą wykorzystywane w celu jego wysłania na podany adres e-mail. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, reklamowych i marketingowych.
 4. Dane zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku mogą być użyte do analizy ich zachowań w portalu Czytampierwszy.pl, analizy danych demograficznych korzystania z usługi lub do personalizacji zawartości portalu Czytampierwszy.pl.
 5. Dane zebrane podczas bezpośredniej korespondencji między eRKR Sp. z o.o. a Użytkownikami będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone zagadnienie.
 6. eRKR Sp. z o.o. może wykorzystać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 7. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak okoliczności, gdy obowiązek ich udostępnienia podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
 8. Podczas świadczenia usługi eRKR Sp. z o.o. może organizować konkursy lub promocje, wówczas dane kontaktowe Użytkowników, będą wykorzystywane w celu ich przeprowadzenia.
 9. eRKR Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownicy mają również możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, jak również jeżeli jest to podyktowane obowiązującymi przepisami prawa.
 10. eRKR Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec eRKR Sp. z o.o., naruszył istotne postanowienia Regulaminu bądź naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
Zmiana Danych
 1. W przypadku gdy dane osobowe Użytkownika, użyte przy rejestracji ulegną zmianie lub są niepełne, istnieje możliwość wprowadzenia ich modyfikacji. W tym celu należy wprowadzić zmiany w ramach Konta Użytkownika lub skontaktować się ze eRKR Sp. z o.o.
 2. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.
Wykorzystywanie plików cookies
 1. Serwis firmy eRKR Sp. z o.o. może wykorzystywać pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze świadczonej usługi. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera), mające na celu umożliwienie eRKR Sp. z o.o. podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkowników dzięki przechowywania ich preferencji poruszania się w portalu.
Bezpieczeństwo zgromadzonych danych osobowych
Wszelkie dane zgromadzone przez eRKR Sp. z o.o. są przechowywane na serwerach i zabezpieczone przed ich nieautoryzowanym użyciem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
Zmiany w polityce prywatności
Firma eRKR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej.
Kontakt
 1. Firma zbierająca dane: eRKR Sp. z o.o., ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, Polska.
 2. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.
 
Przejdź do strony głównej
 • Zdrajca
 • Cienie dół karta produktu